agricconsultghana.com

Just another WordPress site

เทคนิคการดูเชิงมวย แบบละเอียด ไม่มีกั้ก

เทคนิคการดูเชิงมวยโดยทีมงาน FIFA55

วันนี้กลับมาพบ กันอีกแร้ว FIFA55 BNK วันนี้เราได้นำ เทคนิคการดูเชิงมวย มาฝากเพื่อน ๆ กัน ศิลปะมวยไทย เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ ที่ไม่เหมือนใคร สามารถใช้อวัยวะทุก ส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ เช่น การออก อาวุธยาว คือ การใช้เท้าเตะ รองลงมาคือการออก อาวุธเข่า และศอก การออกที่ใช้อวัยวะหมัด ศอก เท้า เข่า และศีรษะได้ อย่างครบเครื่อง ใครที่ดูมวย หรือเล่นมวย มักจะทราบถึงวิธีการดูเชิงมวย
วิธีการใช้เท้า เข่า หมัด และศอก ของนักมวย เป็นท่าทางหรือ แบบแผนในการรุก และรับแบบต่าง ๆ เทคนิค การดูเชิงมวย ก็ต้องดู มวยหลัก หรือ มวยแข็ง มีวิธีการต่อสู้ อย่างรัดกุม สุขุมรอบคอบ ทั้งท่า คุมมวยและจดมวยอย่างมั่นคง การเคลื่อนตัวก้าว อย่างเต็มไปด้วยความระมัดระวัง ดูคล้ายจะเชื่องช้า ไม่คึกคะนอง ลักษณะประเภทนี้ จะถูกฝึกสอน ให้ตั้งรับและรอจังหวะ ใช้ศิลปะมวยไทย ได้หนักหน่วง รุนแรง และแม่นยำ
ส่วนมวยเกี้ยว หรือ มวยอ่อน มีวิธีการต่อสู้ที่ ใช้ชั้นเชิง แพรวพราว การเข้าทำคู่ต่อสู้ จะไม่หยุดนิ่ง เคลื่อนตัวไปมา ทั้งซ้ายและขวาสลับกัน ทำให้คู่ต่อสู้ จับทาง มวยยาก เพราะ จะมีท่าทาง แคล่วคล่องว่องไว หลอกล่อ หลบหลีกได้ดี มีสายตาดี

สรุป เทคนิคการดูเชิงมวย 

อย่างไรก็ตาม อยู่ที่ศิลปะ การรุกและรับด้วย ไม้รุก เป็นการรุกโจมตีคู่ต่อสู้ มีทั้งการหลอกล่อ และเข้าสู้กันจริง โดยทั่วไปไม้นำของไม้รุกจะเป็นไม้ยาว มีความเร็ว รัดกุม มีหลักมั่นคง
ดังนั้นจึงนิยมใช้ ไม้มวยแบบ สลับบนล่าง หรือซ้ายสลับขวา เพื่อให้คู่ต่อสู้พะวง ถ้าใช้ไม้รุก เฉพาะส่วน หรือส่วนล่างอย่างเดียวจะง่าย ต่อการป้องกันแก้ไข ส่วนไม้รับ เป็นการแก้ไขการจู่โจมของฝ่ายรุก รวมไปถึง การทำทุกอย่างเพื่อ แก้ไขการจู่โจม เช่น การถอยออก ให้พ้นระยะ เพื่อไม่ให้ ถูกอาวุธของคู่ต่อสู้ การหลบหลีก การปัดป้อง และการตอบโต้ ซึ่งมีการชิงลงมือก่อน การถอยแล้วตอบโต้ การหลบหลีกแล้วตอบโต้
เชิงมวยที่ดี ควรที่จะเก่งทั้งเชิงรุก และเชิงรับ ที่สำคัญที่นักมวยควร จะมีคือไหวพริบ และสมาธิ เพราะการแข่งขันสามารถ พลิกแพลง ได้ตลอดเวลา การมีสติ จะช่วยให้ สามารถ วิเคราะห์ คู่ต่อสู้ แต่เป็น วิธีตั้งรับที่ดี

ติ ด ตา ม รั บ ช ม บ ท ค ว า ม อื่ น  ๆ
ไ ด้ ที่ เ ว็ บไ ซ ต์  http://agricconsultghana.com
ข อ บ คุ ณ เ พื อ น ๆ พี น้อ ง ทุ ก ท่ าน
ที่ ติ ด ต า ม รั บ ช ม กั นอ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อง